संघीयताको परिणाम !

माधबराज आचार्य आफूलाई ठूलै नेता ठान्ने एकजना संघीयतावादी र मबीचको छलफल : माधबराज आचार्य म : संघ बनेपछि, तपाईंकै प्रदेशको प्रतिनिसभाले कुनै दिन, 'आजदेखि हामी नेपालबाट अलग भै, एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भयौं। हाम्रो स्वतन्त्रतालाई स्वीकार नगर्नेहरूको सम्पत्ति जफत गरी, उनीहरूको सबै नागरिक अधिकार खारिज

More >>>

How NGOs support US-NATO-Israel Military Agenda in Syria under a Fake Humanitarian Mandate

Doctors Without Borders Aiding Globalists in Syria By Brandon Turbeville, Global Research, October 17, 2013 As fighting continues to rage across Syria, Doctors Without Borders (DWB) is now calling for “greater access for humanitarian aid to Syrians suffering in their country’s civil war” and urging the international community to show

More >>>